background image

Aktualizácia systému Vista
POZNÁMKA: Windows XP dokáže
podporovať FAT32 a NTFS, avšak
Vista dokáže podporovať jedine
NTFS. Pred aktualizáciou skonvertujte
segment pevného disku na NTFS.
POZNÁMKA: Môžete zvoliť jedine
segment pevného disku, ktorý je vo
formáte NTFS. Zvoľte iný segment
alebo segment skonvertujte na NTFS.
Konvertovať na segment NTFS Zvoliť iba NTFS segment
Poznámky a upozornenia (pokračovanie)