background image

Aktualizácia systému Vista
UPOZORNENIE: Windows nemožno
nainštalovať počas používania
batérie ako zdroja napájania.
Pripojte sieťový adaptér striedavého
prúdu a pokračujte.
Poznámky a upozornenia
Ak systém neprejde testom kompatibility so systémom Vista, môže sa vyskytnúť niekoľko problémov.
Používanie napájanie
striedavým prúdom
POZNÁMKA: Správa týkajúca
sa kompatibility uvedie ovládače
a aplikácie ktoré nemusia po
aktualizácii fungovať, pričom stále
môžete pokračovať.
UPOZORNENIE: Správa týkajúca
sa kompatibility uvedie ovládače
a aplikácie ktoré je nutné pred
pokračovaním odinštalovať.
Odinštalujte niektoré ovládače
a aplikácie
Niektoré aplikácie nebudú
fungovať