background image
3
Aktualizácia systému Vista
10. Podľa typu inštalácie,
ktorú budete používať zvoľte
Aktualizovať.
11. Počkajte na vykonanie teste PC
z pohľadu kompatibility so systémom
Vista.
12. Po tom, ako v rámci systému
prebehne test, začne sa aktualizácia
softvéru. Proces bude prebiehať
počas niekoľkých hodín a dôjde k
niekoľkým reštartom systému.
13. Vložte disk „Všetky ovládače v
jednom, BIOS a pomocný program” a
do notebooku nainštalujte ovládače.
Aktualizácia Windows Vista – Hlavné kroky (pokračovanie)