background image
2
Aktualizácia systému Vista
9. Prečítajte si a zaškrtnite “I accept
the license terms” (Akceptujem
podmienky licencie). Kliknite na Next
(Nasledujúci).
8. Tu na základe výrobného čísla
zvolíte Verzia Windows. V prípade
potreby ju zvoľte manuálne.
6. Zvoľte “Do not get the latest
updates for installation” (Kvôli
inštalácii nezískať najnovšie
aktualizácie).
5. Pre nastavenie systému
Windows Vista zvoľte “Install now”
(Nainštalovať teraz).
7. Zadajte “Product key” (Výrobné
číslo) potrebné pre aktiváciu
systému Windows. Kliknite na Next
(Nasledujúci).
Aktualizácia Windows Vista – Hlavné kroky
4. Vložte patričný disk pre
aktualizáciu systému Vista.