background image
Instrukcja szybkiego uruchomienia szerokopasmowego bezprzewodowego routera WL-520GU/GC
40
R
Polski
Aby skonfigurować ustawienia ISP dla routera bezprzewodowego, wybierz
Konfiguracja
ustawień ISP, kliknij Dalej i wykonaj instrukcje w celu dokończenia ustawień.
Wykonywanie ustawień zostało zakończone.
Naciśnij przycisk
Drukuj/Zapisz ustawienia
bezprzewodowej sieci LAN w celu utworzenia
informacji, które można wykorzystać w przyszłości.
Kliknij
Zakończ, aby zakończyć program narzędziowy
EZSetup.
4
5