background image
Širokopásmový bezdrátový směrovač WL-520GU/GC – stručná příručka
10
R
Česky
Je-li třeba nakonfigurovat nastavení ISP bezdrátového směrovače, zaškrtněte možnost
Konfigurovat nastavení ISP, klepněte na tlačítko Další a proveďte nastavení podle pokynů.
Instalace je dokončena. Stisknutím tlačítka
Vytisknout/uložit nastavení bezdrátové
místní sítě LAN vytisknete/uložíte nastavení
pro budoucí použití. Klepnutím na tlačítko
Dokončit ukončete nástroj EZSetup.
4
5