background image

Ikona panela pre zadávanie
vstupov
Klávesnica
Zadávanie informácií
Používanie panela pre
zadávanie vstupov
Panel pre zadávanie vstupov vám
umožňuje zvoliť si rôzne metódy zadávania
vstupov dostupné vo vašom zariadení
vrátane: Keyboard (Klávesnica).
Poklepaním na ikonu panela pre zadávanie
vstupov zobrazte menu pre ikonu a zvoľte
spôsob zadávania vstupov.
Metódy panela pre zadávanie vstupov