background image

Zapnutie zariadenia
Po nabití batérie ste pripravení používať svoje zariadenie.
Zapnutie zariadenia:
1. Stlačením a podržaním hlavného vypínača zariadenie zapnete.
2. Pre nastavenie svojho zariadenia s podporou Windows Mobile pokračujte podľa
pokynov na obrazovke.
Obrazovka pre dnešok
Obrazovka pre dnešok vám zobrazuje informácie, ktoré sú pre vás užitočné.
Poklepaním otvoríte menu Start
(Štart).
Poklepaním nastavíte dátum, čas
a budík.
Zobrazuje aktuálneho poskytovateľa
siete a stav pripojenia
Poklepaním nastavíte informácie o
majiteľovi
Poklepaním otvoríte správy
Poklepaním nastavíte úlohy
Poklepaním nastavíte profil
Poklepaním sa prihlásite do
Windows Live
Poklepaním začnete využívať službu
Live Search (Živé vyhľadávanie)
Poklepaním zobrazíte históriu
hovorov
Zobrazuje stav batérie
Poklepaním nastavíte hlasitosť
Zobrazuje stav signálu
Poklepaním zobrazíte stav
pripojiteľnosti
Poklepaním zmeníte
nastavenia pre WLAN (IEEE
802.11b/g)
Poklepaním zobrazíte
centrálny procesor systému,
nastavenie USB, jas LCD, stav
batérie, pamäte a MiniSD
Poklepaním zobrazíte zoznam
kontaktov
Poklepaním zmeníte
nastavenia pre Bluetooth.
Poklepaním odblokujte,
zablokujete alebo zmeníte
nastavenia pre My Secrets
(Moje utajenia) (Zobrazí sa jedine
v prípade ak je funkcia My Secrets (Moje
utajenia) aktívna.)
Poklepaním zmeníte orientáciu
obrazovky
Zobrazuje stav pripojenia
pomocou Bluetooth®
Stavová lišta
Poklepaním si prečítate alebo
naplánujte schôdzky