background image

Popis prvkov zariadenia
Č.
Položka
Popis
13 Navigačné tlačidlá
Pomocou týchto tlačidiel sa dokážete pohybovať v rámci menu. Stlačením
stredného tlačidla spustíte aplikáciu; ak ste v režime fotoaparátu, stlačením
nasnímate záber
.
14 Akčné tlačidlo
Stlačením zrealizujete úlohu pre vybranú položku.
15 Pravé programovateľné
tlačidlo
Vykonáva úlohu znázornenú nad tlačidlom.
16 Tlačidlo OK alebo Zatvoriť Stlačením potvrdíte príkaz alebo zatvoríte/opustíte otvorenú aplikáciu.
17 Tlačidlo Koniec
Stlačením ukončíte hovor.
18 Blesk fotoaparátu
Umožňuje vám snímať zábery v tmavom prostredí. Aby ste zapli/vypli
tento blesk, stlačte a podržte tlačidlo prepínača režimov.
19 Objektív fotoaparátu
Tento 2 megapixlový fotoaparát je vybavený objektívom s
automatickým zaostrením (AF) a bleskom.
20 Konektor pre GPS anténu Kvôli lepšiemu príjmu signálu vám umožňuje nainštalovať externú
GPS anténu.
21 Reproduktor
Umožňuje vám počúvať zvukové médiá a telefonické hovory.
22 Priehradka batérie
Obsahuje batériu, ktorá zariadenie zásobuje energiou.
23 Tlačidlo pre hlasové
prikazy/nahrávanie
Stlačením spustíte hlasového príkazcu a aplikáciu pre nahrávanie s
cieľom nahrať hlas.
24 Tlačidlo pre pozastavenie
Posunutím zablokujete alebo odblokujete všetky tlačidlá vrátane
dotykovej LCD obrazovky.
25 Port pre slúchadlo
K tomuto portu pripojte príslušenstvo náhlavovej súpravy.
26 Mini USB konektor
Pomocou tohto konektora dokážete vykonávať synchronizáciu svojich
údajov resp. nabíjať batériu.
27 Mikrofón
Používa sa na realizáciu alebo prijímanie telefónnych hovorov,
nahrávanie zvukov, nahrávanie hlasu alebo vyslovovanie hlasových
príkazov.