background image

Popis prvkov zariadenia
Č.
Položka
Popis
1
Otvor pre MiniSD
Umožňuje vám zasunúť pamäťovú kartu MiniSD
.
2
Hlavný vypínač
Jedným stlačením zariadenie prejde do režimu pozastavenia alebo k prebudeniu
zariadenia z režimu spánku. Stlačením a podržaním zariadenie zapnete (ON)
alebo vypnete (OFF).
3
Pero
Pomocou pera dokážete písať, kresliť alebo vyberať položky na dotykovej ploche
.
4
Tlačidlo pre fotoaparát/
uzávierku
Stlačením spustite fotoaparát. V režime fotografovania fotografovanie vykonáte
stlačením tlačidla do polovice a následným úplným stlačením. V rámci video
režimu dôjde pri stlačení tlačidla do polovice k zaostreniu, po úplnom stlačení
dôjde k spusteniu nahrávania a po opätovnom stlačení dôjde k zastaveniu
nahrávania..
5
Regulátor hlasitosti
Stláčaním tlačidiel so šípkami nastavíte hlasitosť
.
6
Tlačidlo pre obnovenie
nastavení
Pomocou pera stlačte tlačidlo pre obnovenie nastavení, čím dôjde k mäkkému
reštartu vášho zariadenia.
7
Oznamujúci LED indikátor
Tento polifunkčný LED indikátor oznamuje nasledujúce
• Zelená - telefón je úplne nabitý.
• Bliká na zeleno - zistená sieť.
• Červená - Telefón sa nabíja.
• Bliká na červeno - upozornenie na udalosť.
• Bliká na modro - Bluetooth® alebo bezdrôtová WLAN(IEEE 802.11b/g) je
zapnutá.
• Bliká na modro - GPS je zapnutý.
8
Slúchadlo s prijímačom
Umožňuje vám počúvať prichádzajúce alebo odchádzajúce hovory
.
9
Dotyková LCD obrazovka
Táto 2,8-palcová TFT LCD dotyková obrazovka s 65536 farbami a rozlíšením 240
x 320 vám umožňuje pomocou pera písať, kresliť a vykonávať voľby.
10 Tlačidlo pre uskutočnenie
hovoru
Stlačením prijmete alebo zrealizujete hovor.
11 Ľavé programovateľné tlačidlo Vykonáva príkaz znázornený nad tlačidlom.
12 Tlačidlo - prepínač režim/
úloha
Umožňuje vám prepínať aplikácie a úlohy. Stlačením a podržaním tohto tlačidla
zap
nete/vypnete blesk.