background image

Funkcie na hornej strane
Funkcie na ľavej bočnej
strane
Funkcie na prednej strane
4
6
10
Schéma
1
2
3
5
8
9
11
17
12
13
14
16
7
15
Funkcie na spodnej strane
Funkcie na pravej
bočnej strane
Funkcie na zadnej strane
25
26
23
18
20
21
22
24
27
19
Spoznajte svoje zariadenie P535