background image

ASUS
Adresa: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Tchajvan
Tel: 886-2-2894-3447; Fax: 886-2-2890-7698
Prehlásenie
Týmto prehlasujeme, že kódy IMEI pre tento výrobok, ktorým je P535 sú pre
každú jednotku jedinečné a priradené jedine pre tento model. Kód IMEI pre
každú jednotku je výrobne nastavený a užívateľ ho nedokáže zmeniť. Zároveň
je v zhode s relevantnými požiadavkami týkajúcimi sa integrity s IMEI, ktoré sú
vyjadrené v normách GSM.
Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa tejto náležitosti,
budeme sa im maximálne venovať.
S pozdravom,
Spoločnosť: ASUSTeK COMPUTER INC.
E-mail: http://vip.asus.com/eservice/techserv. aspx