background image

VÝSTRAHA
Užívateľ musí vypnúť zariadenie na miestach s potenciálne výbušným ovzduším,
ako sú napríklad čerpacie stanice pohonných hmôt, sklady chemikálií a
prevádzok s výskytom trhavín.