background image

Prístup obsluhy pomocou nástroja
Ak je pre získanie prístupu do OBLASTI PRÍSTUPU OBSLUHY potrebný
NÁSTROJ, taktiež všetky ostatné priehradky v tejto oblasti s výskytom rizika budú
OBSLUHE neprístupné prostredníctvom toho istého NÁSTROJA, alebo takéto
priehradky budú označené tak, aby odradili OBSLUHU od prístupu.
Prijateľné označenie pre riziko zasiahnutia elektrickým prúdom je (ISO 3864, č.
5036).
Zariadenia pre miesta s obmedzeným prístupom
V prípade z
ariadení určených iba pre inštaláciu na MIESTACH S OBMEDZENÝM
PRÍSTUPOM budú pokyny pre inštaláciu obsahovať patričné prehlásenie.