background image
1
Náhradné batérie
Ak sa zariadenie dodáva s náhradnou batériou a v prípade, ak by výmena za
nesprávny typ mohla spôsobiť výbuch (napr. pri použití niektorých lítiových
batérií) uplatní sa nasledujúce:
– ak je batéria umiestnená v OBLASTI PRÍSTUPU OBSLUHY, v blízkosti
batérie bude označenie, alebo v návode na obsluhu aj v návode na
vykonávanie servisu bude uvedené prehlásenie;
– ak sa batéria nachádza na inom mieste zariadenia, v blízkosti batérie
bude označenie, alebo v návode na vykonávanie servisu bude uvedené
prehlásenie.
Označenie a prehlásenie bude obsahovať nasledujúci alebo podobný text:
VÝSTRAHA
RIZIKO VÝBUCHU V PRÍPADE, AK BATÉRIA BUDE VYMENENÁ ZA
NESPRÁVNY TYP. POUŽITÉ BATÉRIE ZNEŠKODŇUJTE V SÚLADE S
POKYNMI.
Vyhlásenia