background image
0
Odpojenie o GPRS
Odpojenie od GPRS:
1. Poklepte na
na stavovej lište.
2. V rámci vybiehajúceho popisu
poklepte na Disconnect (Odpojiť).
3. Pre opustenie poklepte na
.
Pripojenie ku GPRS
Pripojenie ku GPRS:
1. Spustite akúkoľvek aplikáciu
pripájajúcu sa k Internetu (napr.
Internet Explorer).
Zariadenie sa automaticky pripojí k
vami nastavenému GRPS spojeniu.
Zobrazí sa vybiehajúci popis so
zobrazením stavu pripojenia.
2. Po pripojení dokážete surfovať po
Internete. Ak používate Internet
Explorer, zobrazí sa predvolená
úvodná stránka.
Vybiehajúci
popis
POZNÁMKA:
• Ak je ActiveSync nastavený na automatickú
synchronizáciu so serverom Exchange Server, k
synchronizácii dôjde po opätovnom pripojení.
• GPRS sa automaticky pripojí vždy, ak spustíte
aplikáciu, ktorá vyžaduje GPRS pripojenie (napríklad
Internet Explorer alebo Pocket MSN).