background image
11
Používanie odkazovača Windows Live
Messenger
1. Poklepte na Start (Štart) > Programs >
Messenger (Odkazovač) čím spustíte odkazovač
Windows Live Messenger.
2. Poklepte na Sign in (Prihlásiť sa) do odkazovača
Windows Live Messenger. Na obrazovke, ktorá sa
zobrazí poklepte na Accept (Akceptovať).
3. Napíšte e-mailovú adresu a heslo a následne
poklepte na Sign In (Prihlásiť sa).
Poklepaním na políčko Save password (Uložiť
heslo) uložte heslo.
4. Pre nastavenie odkazovača Windows Live Messenger postupujte
podľa pokynov na ďalšej obrazovke
POZNÁMKA:
•Aby ste mohli používať odkazovač Windows Live Messenger budete potrebovať Microsoft .NET Passport. Passport
(Povolenie) získate na stránke www.passport.com.
• Ak je stav pre odkazovač Windows Live Messenger on-line, GRPS automaticky obnoví pripojenie.