background image
Basisprincipes van MyPal
U kunt op een van de volgende manieren informatie invoeren op uw Pocket PC
Typen (Typing)
Tik op het toetsenbordpictogram onderaan op het scherm
en typ vervolgens het woord.
Schrijven (Writing)
Tik op Menu > Tekenen (Draw) en gebruik de pen om te
schrijven. Selecteer vervolgens de tekst en tik op Menu >
Extra (Tools) > Herkennen (Recognize).
Tekenen (Drawing)
Tik op Menu > Tekenen (Draw) en gebruik de pen om te
tekenen.
Opnemen (Recording) Tik op Menu > Opnamewerkbalk weergeven (View Recording
Toolbar). Tik in de werkbalk op de knop Opnemen (Record).
15-06A1350C0
Referentie-informatie
Raadpleeg de volgende bronnen voor extra informatie over uw ASUS MyPal
A636/A632.
Bediening
MyPal A636/A632 gebruiksaanwijzing
Online Help
Windows® Mobile 5.0 Help
(op uw Pocket PC)
ActiveSync® Help
(op uw computer)
Websites en technische ondersteuning
Technische ondersteuning: +886-2-2894-3447
Fax ondersteuning:
+886-2-2890-7698
E-mail ondersteuning:
tsd@asus.com.tw
Website:
www.asus.com.tw
Software downloaden:
support.asus.com.tw
Pocket PC website:
www.microsoft.com/mobile/pocketpc
Schrijven
Tekenen
Opnemen
Typen