background image
Het gebruik van Windows Mobile tm 5.0
MyPal werkt op Microsoft Windows MobileTM 5.0 Pocket PC Edition en u krijgt de
beschikking over programma’s zoals Outlook E-mail, PowerPoint Mobile, Word
Mobile, Excel Mobile, Pocket MSN, Internet Explorer en meer.
Scherm Today (Vandaag)
Het scherm Today (Vandaag) verschijnt wanneer u het apparaat inschakelt. Dit
scherm geeft u een overzicht van de belangrijke informatie voor de dag. Tik met de
pen op een van de weergegeven items om de details te bekijken.
Startmenu
Vanaf het Startmenu kunt u programma’s, instellingen en Help-onderwerpen selecteren.
Tik op het pictogram
bovenaan op het scherm om het Startmenu weer te geven.
Tik om een recent gebruikt
programma te openen
Tik om een programma te openen
Tik om het menu Programma’s (Programs)
te openen
Tik om het menu Instellingen (Settings) te openen
Tik om de Help-onderwerpen weer te geven
Tik om de netwerk- of modeminstellingen in te stellen of te wijzigen
Tik om het menu
Start te openen en te
kiezen uit de
beschikbare
programma’s
Tik om het volume te regelen of alle geluiden te dempen
Tik om de datum, tijd, uw volgende afspraak en het
batterijniveau weer te geven
Tik om de datum en tijd te wijzigen
Uw dag in één oogopslag
Tik om het menu ASUS Status te openen. In dit menu
kunt u de standaard apparaatstatus en de instellingen
bekijken. (instelling achtergrondverlichting, batterijniveau,
geheugengebruik en meer)
Tik om de weergave te schakelen tussen de
liggende en staande stand.
Tik om het Bluetooth®-menu weer te geven
Tik om het WiFi®-menu weer te geven (alleen MyPal A636)
Tik om het programma
Agenda (Calendar) te openen
Tik om het programma
Contactpersonen (Contacts) te openen