background image
Uwagi
91
Dodatek - Uwagi
Oświadczenie Federal Communications Commission
([Federalna komisja komunikacji)
Urządzenie to spełnia wymagania określone normą FCC Część 15. Jego działanie podlega następującym
dwóm warunkom:
1) Urządzenie to nie może powodować zakłóceń, oraz
2) Urządzenie to musi akceptować dowolne odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą
powodować niewłaściwe działanie.
Nie należy zmieniać położenia tego urządzenia lub jego anteny lub wykorzystywać do jego działania inne
anteny lub nadajniki.
Urządzenie to zostało poddane testom, które określiły, że spełnia wymagania dla urządzeń cyfrowych klasy
B, określone normą FCC Część 15. Wymagania te zostały ustanowione w celu zapewnienia właściwej
ochrony w odniesieniu do szkodliwych zakłóceń instalacji domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje
i może emitować energię częstotliwości radiowej oraz, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane
zgodnie z instrukcjami, może powodować zakłócenia komunikacji radiowej. Jednakże, nie gwarantuje się,
że zakłócenia te nie wystąpią w określonej instalacji. Jeżeli urządzenie powoduje zakłócenia odbioru radia
lub telewizji, co można określić poprzez jego wyłączenie i włączenie, zaleca się usunięcie zakłóceń poprzez
wykonanie jednego lub kilku wymienionych sposobów ich eliminowania:
• Zmiana pozycji lub ukierunkowania anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
• Podłączenie urządzenia i odbiornika do oddzielnych gniazd zasilania.
• Skonsultowanie się z dostawcą lub z doświadczonym technikiem radiowo telewizyjnym w
celu uzyskania pomocy.
Oświadczenie Canadian Department of Communications
(Kanadyjski Departament komunikacji)
To urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń ustalonych klasą B, dotyczącą emisji zakłóceń radiowych
urządzeń cyfrowych, ustalonych przepisami dotyczącymi zakłóceń radiowych opracowanymi przez Canadian
Department of Communications (Kanadyjski Departament ds. Komunikacji).
To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjskim standardem ICES-003.
OSTRZEŻENIE! The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is
required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications
to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could
void the uswer’s authority to operate this equipment.