background image
90
Rozdział 9
ESSID - pokazuje identyfikator usługi ESSID (Extended Service Set Indenfier
[Identyfikator ustawienia rozszerzonej usługi]) wyszukanej sieci bezprzewodowej.
CH – pokazuje kanał wykorzystywany przez urządzenie bezprzewodowe.
RSSI – pokazuje RSSI (Received Signal
StrengthIndication [Wskazaniesiłyodbieranego
sygnału]) transmitowanego przez każdą z sieci.
Informacja ta pomaga w określeniu która z sieci
ma być skojarzona z urządzeniem. Sygnał ten
jest zwykle reprezentowany przez wartość
dBm.
BSSID – pokazuje adres MAC (Media Access Control [Sterowanie dostępem do
nośnika]) puntu dostępowego lub BSSID (Basic Service Set ID [ID ustawienia
podstawowej usługi]) w trybie ad-hoc.
Tabela znaczenia ikon:
Sprawdź tabelę poniżej z ikonami i z opisami.
Ikona Wskazuje, że sieć bezprzewodowa zawiera
punkt dostępowy z wyłączonym szyfrowaniem WEP (Wired Equivalent Privacy
[Ekwiwalent prywatności sieci przewodowej])
punkt dostępowy z włączonym szyfrowaniem WEP
punkt dostępowy z wyłączonym szyfrowaniem WEP i aktualnie podłączone do tej
sieci MyPal
punkt dostępowy z włączonym szyfrowaniem WEP i aktualnie podłączone do tej
sieci MyPal
urządzenie bezprzewodowe z wyłączonym szyfrowaniem WEP
urządzenie bezprzewodowe z włączonym szyfrowaniem WEP
urządzenie bezprzewodowe z wyłączonym szyfrowaniem WEP i aktualnie
podłączone do tej sieci MyPal
urządzenie bezprzewodowe z włączonym szyfrowaniem WEP i aktualnie
podłączone do tej sieci MyPal
Ikona Jakość łącza
Doskonała
Dobra
Dostateczna
Słaba