background image
Wi-Fi®
89
Setting (Ustawienie)
Ta zakładka umożliwia zdefiniowanie ustawień
do ustanowienia połączenia bezprzewodowego
urządzenie-do-urządzenia oraz ustawień
oszczędzania energii.
IP Info (Informacje o IP)
Ta zakładka umożliwia zdefiniowanie ustawień do ustanowienia połączenia
bezprzewodowego oraz ustawień oszczędzania energii, domeny, serwera DNS,
adresu IP, itd.
W tej zakładce można odnowić adres IP, gdy sieć bezprzewodowa wykorzystuje
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol [Protokół dynamicznej konfiguracji
hosta]). Stuknięcie przycisku Renew (Odnów) wymusza odświeżanie przydzielonego
urządzeniu przez serwer adresu IP. Proces ten może potrwać kilka sekund, aż do
zaktualizowania przez system informacji o IP.
Można także spróbować wykryć urządzenie bezprzewodowe aktualnie podłączone
do sieci bezprzewodowej poprzez stuknięcie przycisku Ping (Ping).
Site Survey (Wyszukiwanie dostępnych
sieci)
Zakładka ta umożliwia wyszukanie dostępnych sieci
w danej lokalizacji. Stuknij przycisk Re-scan (Skanuj
ponownie), aby skanować wszystkie dostępne sieci
bezprzewodowe i wyświetlić wyniki na ekranie.
Każda z sieci bezprzewodowych jest poprzedzana
ikoną w celu łatwej identyfikacji. Wyświetlane
są również w kolumnach kanał sieci, RSSI oraz
BSSID.