background image
Wi-Fi®
85
Rozdział 9 Wi-Fi
MyPal A636 jest dostarczany z wbudowaną funkcją sieci bezprzewodowej (Wi-Fi®),
która umożliwia połączenie z lokalnymi sieciami bezprzewodowymi i z Internetem.
Dzięki wykorzystaniu standardu IEEE 802.11b obsługi sieci bezprzewodowej LAN,
MyPal A636 może nawiązać połączenie z punktem dostępowym z szybkością do 11
Mbps (tryb Infrastructure [Infrastruktura]) lub z innym urządzeniem bezprzewodowym
(tryb Ad-hoc).
Używanie Wi-Fi
Ikona Wi-Fi na ekranie Today (Dzisiaj), umożliwia
łatwy dostęp do funkcji Wi-Fi (Wireless Fidelity
[Bezprzewodowa wierność]) urządzenia.
Stuknięcie ikony powoduje wyświetlanie menu,
które umożliwia:
• Włączenie lub wyłączenie Wi-Fi.
• Konfigurację ustawień Wi-Fi.
UWAGA Można używać jednocześnie
funkcje Bluetooth® oraz Wi-Fi.
Włączanie Wi-Fi
Aby włączyć Wi-Fi:
1. Stuknij
> Enable Wi-Fi (Włącz Wi-Fi).
Pocket PC automatycznie przeskanuje
wszystkie dostępne sieci bezprzewodowe w
obrębie zakresu działania Wi-Fi.
2. Z listy wybranych sieci bezprzewodowych,
wybierz sieć bezprzewodową, z którą ma
zostać połączone urządzenie.
3. Wybierz, czy sieć bezprzewodowa ma łączyć
się z The Internet (Internetem) lub z siecią
Work (Robcza).
4. Stuknij Connect (Połącz). Urządzenie
następnie połączy się z wybraną siecią.
Ikona Wi-Fi