background image
84
Rozdział 8
Aby przyłączyć się do sieci osobistej:
1. W oknie Bluetooth Manager (Mendżer Bluetooth),
stuknij New (Nowa) > Join a personal network
(Przyłącz się do sieci osobistej).
2. Na ekranie kreatora, wybierz Join a personal
network (Przyłącz się do sieci osobistej),
następnie stuknij Next (Dalej).
3. Wybierz hosta sieci osobistej, następnie stuknij
Next (Dalej), aby ustawić połączenie z siecią
osobistą. Po zapytaniu o wprowadzenie ustawień
IP sieci, wybierz Use server-assigned IP address
(Użyj przydzielony serwerowi adres IP), a
następnie stuknij OK.
Ustawianie ActiveSync poprzez Bluetooth
1. Stuknij ikonę > Bluetooth Manager (Menedżer Bluetooth).
2. Stuknij New (Nowe) > ActiveSync via Bluetooth (ActiveSync poprzez
Bluetooth) > Next (Dalej).
3. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia ustawień. Upewnij się, że
numer portu COM ustawiony w programie ActiveSync komputera jest taki sam,
jak w ustawieniu COM Port (Port COM) urządzenia MyPal.
4. Na ekranie Bluetooth Connection Wizard (Kreator połączenia Bluetooth), wybierz
nazwę komputera do synchronizacji z MyPal, a następnie stuknij Next (Dalej).
5. Wybierz ustawienie COM Port (Port COM) stosowane przez komputer i stuknij
Next (Dalej).
6. Stuknij Finish (Zakończ).
Ustawienia High Quality Audio (Wysokiej
jakości audio) lub Hands-free/Headset
(Zestawu głośnomówiącego/Słuchawek)
1. Stuknij ikonę > Bluetooth Manager (Menedżer Bluetooth).
2. Stuknij New (Nowe) > High Quality Audio setup (ustawienie Wysokiej
jakości audio) lub Hands-free/ Headset setup (ustawienie Zestawu
głośnomówiącego/Słuchawek) > Next (Dalej).
3. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia ustawień.
UWAGA
Należy sprawdzić, czy urządzenie głośnomówiące, z którym
nawiązywane jest połączenie, jest gotowe do odbierania żądań
przychodzącego połączenia. Sprawdź podręcznik urządzenia