background image
Wprowadzenie
3
Port
podczerwieni
(IR)
mini SD
SD
Gniazdo na karty SD
(SD/SDIO/MMC)
Przycisk Zasilanie
Pokrywa zewnętrznej baterii
Piórko
Gniazdo na karty
mini SD
(tylko MyPal A632 )
• Pokrywa baterii - zabezpiecza wnękę baterii urządzenia..
UWAGI
W celu zabezpieczenia, przycisk Zasilanie jest automatycznie
wyłączany po zdjęciu pokrywy baterii. Zasilanie można włączyć
jedynie wtedy, gdy w urządzeniu jest zainstalowana pokrywa
baterii. Pokrywę baterii można zdejmować, co umożliwia wyjęcie
lub wymianę głównej baterii.
Elementy z boku
• Port podczerwieni (IR) – umożliwia kopiowanie lub wysyłanie danych do innego
urządzeniapoprzezportIR.Wceluzapewnieniapomyślnejwymianydanych,porty
podczerwieni obydwu urządzeń, muszą być prawidłowo wyrównane i ustawione
względem siebie w obrębie zakresu komunikacji przez podczerwień.
• Gniazdo Mini SD (tylko A632) – do wkładania kart pamięci mini SD.
Elementy na górze
• Pokrywa zewnętrznej anteny – przykrywa port zewnętrznej anteny. Przy
słabym sygnale GPS, należy podłączyć do tego portu opcjonalną antenę
zewnętrzną.
• Gniazdo na karty SD – do wkładania kart pamięci SD, kart pamięci MMC lub
kart interfejsu SDIO (np. 802.11b, modem, itd.)