background image
Bluetooth®
83
Osobista sieć Bluetooth
Bluetooth personal area network (Osobista sieć Bluetooth) to prywatna, tymczasowa
sieć ad-hoc składająca się z maksymalnie ośmiu (8) urządzeń. Bluetooth personal
area network (Osobista sieć Bluetooth) umożliwia łatwą wymianę informacji, które
normalnie wymagają sieci TCP/IP. Większość narzędzi do rozmów sieciowych, gier
z uczestnictwem wielu graczy, itd. jest w pełni funkcjonalna w środowisku Bluetooth
personal area network (Osobista sieć Bluetooth).
Prywatne sieci Bluetooth podlegają tym samym ustawieniom bezpieczeństwa
(dostępność usługi, autoryzacja, uwierzytelnianie i szyfrowanie), które obowiązują
w innych rozwiązaniach komunikacyjnych Bluetooth.
Jedno urządzenie Bluetooth musi być hostem sieci osobistej. Inne urządzenia
Bluetooth mogą przyłączyć się do sieci jako klienci. Host może akceptować i odrzucać
klientów na indywidualnych zasadach.
Aby ustawić osobistą sieć Bluetooth:
1. W programie Bluetooth Manager (Menedżer
Bluetooth), stuknij New (Nowa) > Join a
personal network (Przyłącz się do sieci
osobistej).
2. Na ekranie kreatora, wybierz Host a personal
network (Zarządzaj siecią osobistą), a
następnie stuknij Next (Dalej).
3. Dodaj, jeśli to wymagane, zdalne urządzenia
do osobistej sieci Bluetooth.
a.
Stuknij przycisk Add (Dodaj) i wybierz
urządzenie do dodania.
b.
Jeślisąwymagane,dodajinneurządzenia.
Można ustawić do ośmiu urządzeń, włącznie z
hostem.
4. Po dodaniu urządzeń, stuknij OK, aby dokończyć ustawienia i zamknąć
kreatora.
UWAGA
Dodawanie urządzeń jest opcjonalne. Nie jest konieczne
dodawanie urządzeń do osobistej sieci podczas konfigurowania
hosta. Urządzenia można przyłączyć do osobistej sieci
później.