background image
82
Rozdział 8
Wybierz numer poprzez Bluetooth
Opcja Dial via Bluetooth (Wybierz numer poprzez Bluetooth), umożliwia wybranie
kontaktu z listy kontaktów i wybranie numeru telefonu komórkowego sparowanego z
numerem telefonicznym kontaktu. Jeśli kontakt ma więcej niż jeden numer telefoniczny
należy wybrać numer telefoniczny do wybrania.
Aby wybrać numer poprzez Bluetooth:
1. Na ekranie Contacts (Kontakty), stuknij i przytrzymaj kontakt i wybierz Dial via
Bluetooth (Wybierz numer poprzez Bluetooth).
2. Jeśli urządzenie jest sparowane z więcej niż z jednym telefonem komórkowym
lub, jeśli telefon nie został jeszcze wybrany, stuknij ikonę telefonu obok opcji
Select a phone (Wybierz telefon) i wybierz telefon, który ma zostać użyty.
3. Wybierz numer do wybrania, a następnie stuknij Dial Number (Wybierz
numer).
Po wysłaniu numeru do telefonu komórkowego, połączenie urządzenia jest
zamykane.
Po zakończeniu przez telefon komórkowy procesu wybierania, można używać
telefon w normalny sposób.
Wyślij poprzez Bluetooth
Poprzez Bluetooth, możliwe jest wygodne wysyłanie kontaktów Outlook, elementów
kalendarza i zadań, indywidualnie lub zbiorczo, do zdalnego urzadzenia.
Aby wysłać dane poprzez Bluetooth:
1. Stukni
,a następnie otwórz poprzez
Contacts (Kontakty), Calendar (Kalendarz)
lub Tasks (Zadania).
2. Stuknij i przytrzymaj element wysyłany do
zdalnego urządzenia, następnie stuknij z
menu podręcznego Send via Bluetooth
(Wyślij poprzez Bluetooth).
LUB
Stuknij Menu (Menu) > Send via Bluetooth
(Wyślij poprzez Bluetooth).
3. Po wybraniu ekranu Bluetooth Device
(Urządzenie Bluetooth), stuknij nazwę
docelową, a następnie stuknij OK.