background image
76
Rozdział 8
Usługi
W opcji Bluetooth Services (Usługi Bluetooth), można włączyć/wyłączyć
takie usługi jak File Transfer (Transfer plików), Information Exchange
(Wymiana informacji), Serial Port (Port szeregowy), Personal Network server
(Osobisty serwer sieciowy) oraz Audio Gateway (Bramka audio). Stuknij
usługę z listy, a następnie wybierz, czy wybrana usługa ma być włączona i
dzielona z innymi urządzeniami, oraz czy wymagać autoryzacji oraz podania
hasła uwierzytelniającego pomiędzy urządzeniami Bluetooth.
• File Transfer - umożliwia innym
urządzeniom Bluetooth uzyskanie
dostępu do plików na komputerze Pocket
PC i wykonywanie operacji odnoszących
się do pliku, takich jak pobieranie plików,
usuwanie plików, itp. Stuknij Advanced
(Zaawansowane), aby ustawić w
urządzeniu docelowy katalog dostępu
dla zdalnych urządzeń.
Wceluuzyskaniadalszychinformacji,patrz
cześć “Usługi zdalnego urządzenia”.
• Information Exchange (Wymiana
informacji) – umożliwia określenie
kontaktu w celu wysłania go do urządzeń
Bluetooth, jeśli wymagają one przesłania wizytówki. Stuknij Advanced
(Zaawansowane), a następnie stuknij wybranie kontaktu jako domyślnej
wizytówki.
• Serial Port (Port szeregowy)- oznacza przydział adresu portu
szeregowego. Stuknij Advanced (Zaawansowane), aby sprawdzić
adresy bieżącego portu szeregowego.Adresów tych nie można zmienić.
Szczegółowe informacje zawiera część “Usługi zdalnego urządzenia”.
• Personal Network Server (Serwer sieci osobistej) - umożliwia
zarządzanie osobistą siecią opartą o wykorzystanie Bluetooth.
Szczegółowe informacje zawiera część “Usługi zdalnego urządzenia”.
• Audio Gateway - umożliwia komputerowi Pocket PC na połączenie ze
zdalnymi słuchawkami lub innym urządzeniem audio.