background image
2
Rozdział 1
HOLD
Piórko
Antena GPS
Przycisk Zatrzymaj
Pokrywa
• Głośnik – umożliwia słyszenie alarmów i innych dźwięków z urządzenia.
• 4-kierunkowy przycisk nawigacji – działa jak cztery klawisze strzałek na
klawiaturze. Przycisk ten umożliwia przemieszczanie się pomiędzy ikonami
programów, folderów lub plików w menu, poprzez przewijanie w górę lub w dół, w
lewo lub w prawo. Jeśli w pakiecie zASUS® MyPal znajduje się oprogramowanie
z mapą GPS, można użyć przycisków do powiększania, zmniejszania i regulacji
głośności.
• Przycisk Uruchom – działa jak klawisz enter/return na klawiaturze. Pojedyncze
nacisniecie uruchamia wybrany program, zawartość foldera listy lub otwiera
plik.
• Przycisk Kontakty - otwiera w dowolnym czasie listę kontaktów.
• Calendar button - otwiera w dowolnym czasie program Calendar (Kalendarz).
• Przycisk Przełącznik trybu - umożliwia przełączania pomiędzy ekranami Today
(Dzisiaj), Windows Media Player oraz Rotate (Obróć). Przycisk Mode Switcher
(Przełącznik trybów), może także działać jako Task Switcher (Przełącznik
zadań), który także umożliwia przełączanie pomiędzy aktualnie uruchomionymi
w urządzeniu programami.
• Przycisk Notatki - otwiera w dowolnym czasie program Notes (Notatki).
Elementy z tyłu
• Piórko – stosowane do stukania lub pisania na ekranie dotykowym LCD.
• Antena GPS - stosowana jako odbiornik sygnałów, ustalający dokładne położenie
użytkownika. Informacja ta jest uzyskiwana z satelitów. Podczas stosowania GPS
należy otworzyć ten panel. Jeśli odbierany sygnał jest zbyt słaby, do gniazda w
górnej części panela, można podłączyć opcjonalną, zewnętrzną antenę.
• Przycisk Zatrzymaj -zabezpiecza przed przypadkowym stuknięciem ekranu lub
włączeniemurządzenia.PrzesuńprzełącznikwkierunkuwyrazuHold(Zatrzymaj),
aby wyłączyć ekran i zabezpieczyć go przed ponownym włączeniem, nawet po
stuknięciu ekranu lub naciśnięciu przycisku. Przesuń przełącznik w kierunku
przeciwnym, aby wyłączyć tę funkcję.