background image
72
Rozdział 7
Nawigacja w obrębie Terminal Services Client
(Klienta usług terminalowych)
Zawartość okna w komputerze może być zbyt szeroka, aby dopasować ją do ekranu
komputera Pocket PC. Na urządzeniu mogą być wyświetlane dwa zestawy pasków
przewijania: jeden do przewijania zawartości okna komputera, a drugi do przewijania
ekranu Terminal Services Client (Klient usług terminalowych) urządzenia. Do
przewijania zawartości okna komputera, można użyć pięć przycisków kierunkowych
w dolnej części ekranu Terminal Services Client (Klient usług terminalowych).
Wylogowanie lub odłączenie od zdalnego
komputera
Aby wylogować się bez odłączenia od komputera:
1. W oknie komputera, stuknij Start (Start) > Shut Down (Zamknij).
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Shut Down Windows (Zamknij system
Windows).
2. Stuknij Log off <username> (Wyloguj <nazwa użytkownika>) i stuknij OK.
Aby odłączyć i zakończyć sesję zdalnej pracy z komputerem:
1. W oknie komputera, stuknij Start (Start) > Shut Down (Zamknij).
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Shut Down Windows (Zamknij system
Windows).
2. Stuknij Shut down (Zamknij) i stuknij OK.
Połączenie poprzez podczerwień (IR)
Ustawienie opcji wiązki
Aby ustawić opcje wiązki:
1. Stuknij
> Settings (Ustawienia) > zakładkę Connections (Połączenia).
2. Stuknij ikonę Beam (Wiązka), aby wyświetlić ekran Settings (Ustawienia).
3. Domyślnie, urządzenie wykrywa nadchodzące wiązki podczerwieni (IR) i pyta o
akceptację tych wiązek. Jeśli urządzenie ma nie wykrywać i nie odbierać wiązek,
usuń na ekranie Settings (Ustawienia) zaznaczenie okna opcji Receive all
incoming beams (Odbierz wszystkie przychodzące wiązki).