background image
Nawiązywanie połączenia
69
Połączenia karty sieciowej
Do bezpośredniego połączenia z siecią służy karta sieciowa (Ethernet). Po połączeniu,
można przeglądać Internet lub intranet albo pobrać pocztę e-mail. Nie jest wymagane
tworzenie nowego połączenia w urządzeniu. Dalsze informacje można uzyskać u
administratora sieci. Należy upewnić się, że została zakupiona i skonfigurowana
karta sieciowa zgodna z urządzeniem
.
Aby ustawić kartę sieciową:
1. Należy uzyskać od administratora sieci następujące informacje: nazwa
użytkownika, hasło i nazwa domeny
2. Wstaw kartę sieciową do urządzenia.
3. Przy pierwszy włożeniu karty, wyświetlany jest automatycznie ekran Network
Settings (Ustawienia sieci), umożliwiający skonfigurowanie karty sieciowej. Jeśli
ekran ten nie wyświetla się lub aby zmienić ustawienia później, stuknij
>
Settings (Ustawienia) > zakładkę Connections (Połączenia) > Network Cards
(Karty sieciowe).
4. Aby wprowadzić specyficzne informacje serwera, stuknij właściwą kartę, a
następnie stuknij Properties (Właściwości). Większość sieci wykorzystuje DHCP,
w związku z czym nie jest konieczna zmiana ustawień, o ile nie będzie tego
wymagał administrator sieci.
5. Jeśli to konieczne, podłącz kartę do sieci poprzez kabel sieciowy. Informacje
można uzyskać w dokumentacji dostarczonej z kartą sieciową.
6. Aby uruchomić połączenie, wstaw kartę sieciową i rozpocznij używanie
wymaganego programu. Na przykład, przełącz do programu Pocket Internet
Explorer i przeglądaj stronę sieci web. Urządzenie automatycznie uruchomi
połączenie.
Jeśli stosowana jest karta sieciowa obsługująca dwie sieci, takie jak sieć prywatna
w pracy i sieć domowa do połączenia z Internetem, wymagana jest zmiana sieci,
do której połączona jest karta sieciowa.
UWAGA
Mogąbyćpotrzebneustawieniaserweraproxyipołączenia VPN.
Dalsze informacje można uzyskać u administratora sieci.
Zakończenie połączenia
• Przy połączeniu poprzez modem lub VPN, stuknij
na pasku nawigacji,
następnie stuknij Disconnect (Odłącz).
• Przy połączeniu kablowym lub szeregowym należy odłączyć urządzenie od kabla
lub od kabla szeregowego.