background image
Nawiązywanie połączenia
67
Ustawianie połączeń
Połączenia modemowe
Aby ustawić połączenie modemowe:
Uzyskaj od ISP lub administratora sieci następujące informacje: numer telefoniczny,
nazwa użytkownika, hasło, nazwa domeny oraz ustawienia TCP/IP.
Jeśli urządzenie nie ma dostępu do sieci telefonii bezprzewodowej, wstaw kartę
modemu.
1. Stuknij
> Settings (Ustawienia)> zakładkę Connections (Połączenia) >
Connections (Połączenia).
2. Aby utworzyć nowe połączenie, poprzez My ISP(Mój ISP) lub My Work Network
(Moja sieć w pracy), stuknij Add a new modem connection (Dodaj nowe
połączenie modemowe), a następnie wykonaj instrukcje Kreatora nowej sieci.
3. To view additional information for any screen in the wizard or while changing
settings, tap
.
UWAGA
Aby zmienić ustawienia połączenia modemowego w My ISP
(Mój ISP) lub My Work Network (Moja sieć w pracy), stuknij
Manage existing connections (Zarządzaj istniejącymi
połączeniami)> Modem tab (Zakładka modem). Wybierz
wymagane połączenie modemowe, stuknij Edit (Edytuj) i
wykonaj instrukcje na ekranie.
Połączenie z siecią w pracy
1. Uzyskaj od administratora sieci następujące informacje: numer telefoniczny
serwera, nazwa użytkownika oraz hasło.
2. Stuknij
> Settings (Ustawienia) > zakładkę Connections (Połączenia) >
Connections (Połączenia).
3. W zakładce My Work Network (Moja sieć w pracy), ustaw modem, kartę
sieciową, sieć bezprzewodową lub połączenie z serwerem VPN. Sprawdź
informacje o procedurze w części “Ustaw połączenia”.
4. Aby uruchomić połączenie, zacznij używać wymagany program. Na przykład,
przełącz do Pocket Internet Explorer i rozpocznij przeglądanie strony sieci web.
Urządzenie nawiąże automatyczne połączenie.