background image
66
Rozdział 7
Rozdział 7 Nawiązywanie połączenia
W celu przeglądania Internetu lub intranetu, wysyłania i odbierania poczty e-mail
i synchronizowania informacji poprzez activeSync, można ustawić połączenie z
Internetem i siecią firmową w pracy.
Połączenia mogą być realizowane poprzez modem, sieć bezprzewodową
lub kartę sieciową (Ethernet). Połączenie modemowe można wykorzystać do
ustawienia połączeń poprzez zewnętrzny modem lub poprzez telefon komórkowy z
wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej.
Urządzenie zawiera dwie grupy ustawień połączenia: My ISP(Mój ISP) oraz My Work
Network (Moja sieć w pracy). Ustawienia My ISP (Mój ISP) można wykorzystać
do połączenia z Internetem, a ustawienia My Work Network (Moja sieć w pracy) do
połączenia z dowolną siecią prywatną, taką jak sieć firmowa wykorzystywana w pracy.
Aby uzyskać gotowość do połączenia, wystarczy wykonać wymagane ustawienia.
Dalsze informacje można uzyskać w części “Connect to the Internet (Połącz z
Internetem)” lub “Connect to Work (Połącz z siecią w pracy)”.
Można także ustanowić połączenie z innym urządzeniem poprzez port podczerwieni
(IR) lub funkcje Bluetooth. Dalsze informacje można uzyskać w części “Połączenie
poprzez podczerwień (IR)”, omówiona dalej w tym rozdziale lub w Rozdziale 8
“Połączenie Bluetooth®”.
Połączenie z Internetem
Aby połączyć z Internetem:
1. Uzyskaj od ISP następujące informacje: Numer telefoniczny ISP, nazwa
użytkownika i hasło.
2. Stuknij
> Settings (Ustawienia) > zakładkę Connections (Połączenia) >
Connections (Połączenia).
3. W opcji My Network (Moja sieć) stuknij Add a new modem connection (Dodaj
nowe połączenie modemowe).
4. Utwórz połączenie modemowe. W celu uzyskania dalszych informacji patrz, część
“Ustaw połączenia modemowe”.
5. Abyrozpocząćpołączenie,zacznijużywaniewymaganegoprogramu.Naprzykład,
przełącz do Pocket Internet Explorer i rozpocznij przeglądanie strony sieci
web. Urządzenie nawiąże automatyczne połączenie.
UWAGA
Aby ustawić kartę sieciową lub połączenie z siecią
bezprzewodową z ISP, dodaj nowe połączenie w opcji My Work
Network (Moja sieć w pracy).