background image
Internet Explorer Mobile
63
Aby utworzyć ulubiony element
urządzenia przenośnego:
1. WprogramieInternetExplorerkomputeradesktop,
kliknij Tools (Narzędzia) > Create Mobile
Favorite (Utwórz Ulubiony przenośny).
2. Abyzmienićnazwęłącza,wprowadźnowąnazwę
w oknie Name (Nazwa).
3. Kliknij OK. Internet Explorer pobierze najnowszą
wersję strony do komputera desktop.
Mobile Favorites (Ulubione)
Jeśli na komputerze desktop używany jest program Microsoft Internet Explorer 4.01
lub nowszy, możliwe jest pobranie do urządzenia ulubionych elementów urządzenia
przenośnego. Aby przeglądać strony po odłączeniu od ISP i komputera desktop
należy zsynchronizować z urządzeniem ulubione, pobrane treści sieci web ulubionych
elementów urządzenia przenośnego.
Użyj wtyczki programu Internet Explorer zainstalowanej poprzez ActiveSync do
szybkiego tworzenia ulubionych elementów urządzenia przenośnego.
4. Aby pobrać strony połączone z utworzonymi
ulubionymi elementami przenośnymi, w
przeglądarce Internet Explorer komputera
desktop kliknij Favorites (Ulubione) > Mobile
Favorites(Ulubioneurządzeniaprzenośnego),
a następnie kliknij prawym przyciskiem określony
ulubiony element przenośny i kliknij Properties
(Właściwości).WzakładceDownload(Pobierz),
określ głębokość łączy przy pobieraniu. Aby
oszczędzać pamięć urządzenia, należy ustawić
jedynie jeden poziom głębokości.
5. Zsynchronizuj urządzenie z komputerem
desktop. Do urządzenia pobierane są ulubione
elementy urządzenia przenośnego zapisane w
folderze Mobile Favorites (Ulubione urządzenia
przenośnego) programu Internet Explorer.