background image
60
Rozdział 5
Windows Media Player dla komputerów
Pocket PC
Użyj Microsoft® Windows Media Player dla komputerów Pocket PC do
odtwarzania cyfrowych plików audio i video zapisanych w urządzeniu lub
w sieci. Aby przełączyć do programu Windows Media Player dla komputera
Pocket PC, stuknij > Windows Media..
Użyj programu Microsoft Windows Media Player komputera desktop do
kopiowania cyfrowych plików audio oraz video do komputera Pocket PC. W
komputerze Pocket PC można odtwarzać pliki Windows Media i MP3.
Stuknij, aby uzyskać
widok playlisty
Stuknij w celu
odtworzenia/pauzy
Stuknij, aby uzyskać widok
na pełnym ekranie
Stuknij, aby przejść do początku
bieżącego pliku lub do poprzedniego
pliku
Stuknij, aby
przejść do
następnego pliku
Stuknij, aby zmniejszyć/
zwiększyć głośność
Stuknij, aby wyciszyć lub
włączyć audio
UWAGA
Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące używania programu
Windows Media Player dla komputerów Pocket PC, stuknij
> Help (Pomoc).
Stuknij, aby otworzyć stronę sieci
web Windows Media Player