background image
Programy Companion
59
Ustawienie opcji pokazu
1. Podczas oglądania pliku PowerPoint, stuknij strzałkę w dolnej, lewej
części ekranu, aby otworzyć menu.
2. Stuknij Show Options (Opcje pokazu). W zakładce Orientation
(Orientacja), wybierz orientację pokazu slajdów, która ma być
zastosowana.
3. Stuknij zakładkę Playback (Odtwarzanie). Stuknij Override playback
options for all files (Przenieś opcje odtwarzania na wszystkie pliki),
jeśli nie chcesz stosować wbudowanych ustawień pliku PowerPoint,
utworzonego w komputerze typu desktop.
4. Wybierz wymagane opcje. Po zakończeniu, stuknij OK.