background image
Programy Companion
55
Excel Mobile
Excel Mobile udostępnia podstawowe narzędzia arkusza kalkulacyjnego, takie jak
as formuły, funkcje, sortowanie i filtrowanie. Aby wyświetlić pasek narzędziowy,
stuknij View (Widok)> Toolbar (Pasek narzędziowy).
UWAGA
Jednocześnie można otworzyć tylko jeden dokument Excel
Mobile; po otwarciu drugiego dokumentu, pojawi się pytanie o
zapisanie pierwszego.
Po wpisaniu lub po
wybraniu komórki,
wyświetlana jest tu
zawartość komórki
Stuknij, aby uzyskać dostęp
do opcji widoku
Widok dokumentów
Po otwarciu dokumentu Word utworzonego w komputerze typu desktop, wybierz
Wrap to Window (Zwiń do okna) w menu View (Widok), aby można było widzieć
cały dokument.
Rozmiar widoku dokumentu, można także wyregulować poprzez powiększenie.
Aby powiększyć lub zmniejszyć dokument:
Stuknij View (Widok) > Zoom (Powiększenie), a następnie wybierz wymaganą
wartość procentową.
Stuknij, aby otworzyć
menu funkcji Excel
Tworzenie dokumentu Excel Mobile
1. Stuknij
> Programs (Programy)> Excel Mobile.
2. Stuknij New (Nowy), aby wyświetlić pusty arkusz.
UWAGA
Po stuknięciu w polu listy Menu (Menu) > Options (Opcje)
i wybraniu szablonu, zostanie wyświetlony szablon z
odpowiednim tekstem i formatowaniem, udostępnianym przy
tworzeniu nowego arkusza.