background image
Programy Companion
53
Zapisywanie dokumentów Word Mobile
Aby zapisać dokument Word Mobile:
Po zakończeniu edycji dokumentu stuknij OK.
Domyślnie, dokument jest zapisany z wykorzystaniem pierwszego wiersza jako
nazwy pliku. Na przykład, jeśli w pierwszym wierszu dokumentu znajdują się słowa
Things to do (Do wykonania), słowa te zostaną wyświetlone jako nazwa pliku na
liście dokumentów Word.
W tym miejscu
wpisz tekst
Stuknij, aby wybrać metodę
wybierania
Stuknij, aby wyświetlić lub ukryć
panel wejścia
Stuknij, aby zapisać i
zamknąć dokument
Pasek narzędziowy
formatowania