background image
52
Rozdział 5
UWAGA
Po stuknięciu Menu (Menu) > Options (Opcje) i wybraniu
szablonu, zostanie on wyświetlony z właściwym tekstem i z
udostępnionym już formatowaniem.
Rozdział 5
Programy Companion
W skład programów companion wchodzi Microsoft® Word Mobile, Microsoft®
Excel Mobile, Microsoft® PowerPoint Mobile, Pocket MSN oraz Windows
MediaTM Player dla komputerów Pocket PC.
Aby przełączyć do programu companion urządzenia, stuknij Programs
(Programy) w menu następnie stuknij program do otworzenia.
Word Mobile
Word Mobile działa z programem Microsoft Word komputera desktop w celu
ułatwienia dostępu do kopii dokumentów. W urządzeniu można utworzyć
nowe dokumenty lub skopiować dokumenty z komputera desktop do
urządzenia. Należy zsynchronizować dokumenty pomiędzy komputerem
desktop, a urządzeniem, aby zachować najbardziej aktualną zawartość w
obydwu miejscach.
Program Word Mobile należy stosować do tworzenia dokumentów, takich
jak listy, przebieg spotkań lub raporty z podróży.
Tworzenie dokumentów Word Mobile
Aby utworzyć nowy dokument Word:
1. Stuknij > Programs (Programy) > Word Mobile, aby uruchomić
aplikację.
Jeśli w urządzeniu znajdują się już dokumenty Microsoft Word lub Word
Mobile, zostanie wyświetlona lista dokumentów.
2. Stuknij New (Nowy) na pasku Menu, aby wyświetlić pusty dokument.
3. Użyj któregokolwiek z narzędzi w panelu wejścia, do wpisania tekstu.