background image
Microsoft® Pocket Outlook
51
Zarządzanie wiadomościami e-mail i folderami
Zachowanie tworzonych folderów zależy od tego, czy używane sąActiveSync, SMS,
POP3 lub IMAP4.
• Podczas używania ActiveSync, wiadomości e-mail w folderze Inbox (Skrzynka
odbiorcza) będą automatycznie zsynchronizowane z urządzeniem. Tworzone
foldery i przenoszone wiadomości zostaną następnie dublowane na serwerze.
• Podczas używania SMS, wiadomości są zapisywane w folderze Inbox (Skrzynka
odbiorcza).
• Podczas używania POP3 i przeniesienia wiadomości e-mail do utworzonego
foldera, połączenie pomiędzy wiadomościami w urządzeniu a ich kopiami w
serwerze e-mail jest uszkodzone. Przy następnym połączeniu, serwer pocztowy
wychwyci wiadomości, których nie ma w skrzynce Inbox (Skrzynka odbiorcza)
urządzenia i usunie je z serwera. Zabezpiecza to przed utrzymywaniem
zdublowanych kopii wiadomości, ale oznacza to także, że nie będzie już dostępu
do wiadomości, które zostały przesunięte do utworzonych folderów z innych miejsc
poza urządzeniem.
• Podczas używania IMAP4, utworzone foldery i przeniesione wiadomości e-mail
są dublowane na serwerze. W związku z tym, wiadomości są dostępne dla
użytkownika przy każdym połączeniu z serwerem pocztowym, z urządzenia lub
z komputera desktop. Ta synchronizacja folderów jest wykonywana przy każdym
połączeniu z serwerem pocztowym, utworzeniu nowych folderów lub zmianie
nazwy/usunięciu podłączonych folderów.
Aby zapisać utworzone wiadomości:
Przy pracy offline, wiadomość jest przenoszona do foldera Outbox (Skrzynka
nadawcza) i zostanie wysłana przy następnym podłączeniu.
Jeśli wiadomość nie ma być wysłana natychmiast, stuknij OK po utworzeniu
wiadomości w celu jej zapisania do foldera Drafts (Kopie robocze).
Kiedy użytkownik będzie chcial wysłać wiadomość, otwórz folder Drafts (Kopie
robocze) i stuknij wiadomość. Stuknij Send (Wyślij), aby wysłać wiadomość.
UWAGA
Aby wprowadzić wstępnie ustawione lub często używane
wiadomości, stuknij Menu (Menu) > My Text (Mój tekst) i
wybierz wymaganą wiadomość.
Aby utworzyć lub edytować wstępnie ustawioną wiadomość,
przed dodaniem jej do głównej części wiadomości, stuknij
Menu (Menu) > My Text (Mój tekst) > Edit My Text Messages
(Edytuj moje wiadomości tekstowe), wybierz wiadomość
do zmiany lub wybierz pusty wiersz na dole listy, a następnie
wprowadź tekst i stuknij OK.