background image
50
Rozdział 4
Tworzenie wiadomości
Aby utworzyć wiadomość:
1. Stuknij New (Nowa), aby wyświetlić pusty ekran wiadomości e-mail.
Stuknij, aby przesunąć pasek
przewijania w górę/w dół, aby
wyświetlić lub ukryć kompletny
nagłówek wiadomości
Stuknij, aby wysłać wiadomość
W tym miejscu wprowadź adres e-mail
W tym miejscu wpisz tekst
2. W polu To (Do), wprowadź adres e-mail odbiorcy. Można wpisać adres e-mail lub
wybrać nazwę z listy Contacts (Kontakty), stukając “To (Do)”.
Aby wysłać kopię e-mail do innych odbiorców, użyj piórka do przewinięcia
wyświetlacza w górę w celu wyświetlenia w nagłówku wiadomości wierszy Cc:
(Cc:) oraz Bcc: (Bcc:).
Adresy w polach To: (Do) oraz Cc: (Cc:) mogą być oglądane przez wszystkich
odbiorców.
Adresy w Bcc: (Bcc:) są ukrywane dla odbiorców.
Aby zaadresować e-mail do kilku odbiorców, wpisz adresy the e-mail oddzielone
średnikami. Średnik jest automatycznie dodawany pomiędzy adresami e-mail,
po wybraniu ich z listy Contacts (Kontakty).
Wszystkie nazwy na liście Contacts (Kontakty) z adresami e-mail wyświetlane
są w książce adresowej wiadomości e-mail.
3. Wprowadź temat i utwórz treść wiadomości.
4. Stuknij Send (Wyślij).