background image
Microsoft® Pocket Outlook
49
Odczytywanie wiadomości w skrzynce
odbiorczej
Odebrane wiadomości wyświetlane są w folderze Inbox (Skrzynka odbiorcza).
Domyślnie, większość ostatnio odebranych wiadomości jest wyświetlana na początku
listy. Nieodczytane wiadomości są wyświetlane drukiem pogrubionym.
Stuknij wiadomość e-mail ze skrzynki Inbox (Skrzynka odbiorcza), aby ją
wyświetlić.
Stuknij, aby wybrać porządek
sortowania wiadomości
Stuknij i przytrzymaj, aby
wyświetlić menu podręczne akcji
Stuknij Menu (Menu) > Send/Receive
(Wyślij/Odbierz), aby wysłać/odebrać
wiadomość e-mail
Stuknij, aby wybrać konto e-mail i folder, który ma zostać wyświetlony
Stuknij, aby powrócić do listy
wiadomości
Stuknij Menu, aby wyświetlić listę
akcji możliwych do wykonania z
wiadomością e-mail
Stuknij, aby odpowiedzieć na tą
wiadomość
Stuknij, aby usunąć wiadomość