background image
48
Rozdział 4
Wiadomości bezpośrednio odebrane z serwera e-mail, są łączone z serwerem e-
mail, a nie z komputerem desktop. Po usunięciu wiadomości w urządzeniu, są one
również usuwane z serwera e-mail przy następnym połączeniu, w oparciu o ustawienia
wybrane w ActiveSync.
Można pracować online lub offline. Przy pracy online, można odczytywać i odpowiadać
na wiadomości podczas połączenia z serwerem e-mail. Wiadomości są wysyłane
natychmiast po stuknięciu Send (Wyślij), co umożliwia oszczędzanie miejsca w
pamięci urządzenia.
Podczas pracy offline, po pobraniu nagłówków wiadomości lub częściowych
wiadomości, można odłączyć się od serwera lub zdecydować, które wiadomości mają
być pobrane całkowicie. Przy następnym podłączeniu, do skrzynki Inbox (Skrzynka
odbiorcza) pobrane zostaną pełne wiadomości, zaznaczone do odzyskania i
wysyłania utworzonych wiadomości.
Po podłączeniu do serwera e-mail lub synchronizacji z serwerem desktop, domyślnie,
zostaną odebrane wiadomości tylko z ostatnich pięciu dni, pierwszych 100 wierszy
każdej nowej wiadomości i załączniki mniejsze niż 100KB. Oryginalne wiadomości
pozostają w serwerze e-mail lub w komputerze desktop.
Można zaznaczyć wiadomości do odzyskania w całości podczas następnej
synchronizacji lub połączenia z serwerem e-mail. Na liście wiadomości, stuknij i
przytrzymaj wiadomość do odzyskania. W menu podręcznym, stuknij Download
Message (Pobierz wiadomość). Ikony na liście Inbox (Skrzynka odbiorcza) są
oznaczone wizualnie informując o stanie wiadomości.
Preferencje pobierania można określić przy ustawianiu usługi lub wybieraniu opcji
synchronizacji.
• Zmień opcje synchronizacji skrzynki Inbox (Skrzynka odbiorcza) poprzez
opcje ActiveSync. Dalsze informacje zawiera pomoc programu ActiveSync w
komputerze desktop.
• Zmień opcje do bezpośrednich połączeń z serwerem e-mail w skrzynce Inbox
(Skrzynka odbiorcza) urządzenia. Stuknij Menu (Menu)> Tools (Narzędzia) >
Options (Opcje). W zakładce Accounts (Konta), stuknij konto, które chcesz
zmienić. Stuknij i przytrzymaj konto i wybierz Delete (Usuń), aby usunąć
konto.