background image
Microsoft® Pocket Outlook
45
Notes (Notatki)
Dzięki funkcji Notes (Notatki), możliwe jest szybkie przechwytywanie
pomysłów, przypomnień, idei i numerów telefonicznych. Można utworzyć
notatkę pisemną lub nagranie. Do notatki można także dołączyć nagranie.
Jeśli podczas nagrywania notatka jest otwarta, nagranie zostanie dołączone
do notatki w formie ikony. Jeśli notatka jest wyświetlana, zostanie utworzona
jako oddzielne nagranie.
Można zmienić domyślne opcje Notes (Notatki), które obejmują tryb pisania,
szablon, zapisywanie pliku i akcję przycisku nagrywania.
5. Aby dodać notatki, stuknij zakładkę Notes (Notatki). Można wprowadzić
tekst, rysunek lub utworzyć nagranie. Dalsze informacje dotyczące
tworzenia notatek znajdują się w części “Notatki”, omówionej później w
tym rozdziale.
6. Stuknij OK, aby po wykonaniu powrócić do zadania na liście.
Korzystanie z ekranu podsumowania
Stuknięcie zadania na liście zadań, powoduje wyświetlenie ekranu
podsumowania. Aby zmienić szczegóły zadania, stuknij Edit (Edytuj).
Szczegóły zadania
Stuknij, aby pokazać lub ukryć
szczegóły zadania
Notatki/dodatkowe informacje
dotyczące zadania
Stuknij, aby zmienić szczegóły zadania