background image
Microsoft® Pocket Outlook
41
Contacts (Kontakty)
Kontakty przechowują listę przyjaciół i kolegów, umożliwiając łatwe
znalezienie szukanych informacji, w domu lub w podróży. Poprzez Bluetooth
lub port podczerwieni (IR) urządzenia, można szybko współdzielić informacje
Contacts (Kontakty) z innymi urządzeniami.
UWAGA
Aby zmienić sposób wyświetlania informacji na liście, stuknij
Menu (Menu) > Options (Opcje).
Stuknij, aby wprowadzić część nazwy w
celu szybkiego wyszukania na liście
Stuknij, aby wybrać kategorię
kontaktów do wyświetlenia
Stuknij, aby wyświetlić lub edytować
szczegóły kontaktu
Stuknij, aby utworzyć nowy kontakt
Tworzenie kontaktów
Tworzenie kontaktów
1. Stuknij
> Contacts (Kontakty) > New
(Nowy).
2. Używając panelu wejścia, wprowadź nazwę
i inne informacje dotyczące kontaktu. Aby
widzieć wszystkie dostępne pola należy użyć
przewijania w dół.
3. Aby przydzielić kategorię kontaktu, przewiń do
tej pozycji i stuknij Categories (Kategorie), a następnie wybierz kategorię
z listy. Na liście kontaktów można wyświetlić kontakty według kategorii.
Stuknij, aby skopiować, usunąć lub
współdzielić wybrane kontakty