background image
38
Rozdział 4
Rozdział 4
Microsoft® Pocket Outlook
Microsoft® Pocket Outlook zawiera Calendar (Kalendarz), Contacts (Kontakty),
Tasks (Zadania), Notes (Notatki) i Messaging (Przesyłanie wiadomości). Programy
te można używać indywidualnie lub razem. Na przykład, można korzystać z adresu
e-mail zapisanego w programie Contacts (Kontakty) do adresowania wiadomości
e-mail w programie Messaging (Przesyłanie wiadomości).
Poprzez użycie ActiveSync®, można synchronizować w urządzeniu informacje w
Microsoft Outlook lub Microsoft Exchange w komputerze desktop. Można także
synchronizowaćinformacjebezpośredniowserwerzeMicrosoftExchange.Przykażdej
synchronizacji,ActiveSync porównuje zmiany wykonane w urządzeniu i w komputerze
desktop lub serwerze i aktualizuje obydwa komputery najnowszymi informacjami. W
celu uzyskania informacji dotyczących używania ActiveSync patrz, ActiveSync Help
(Pomioc ActiveSync) w komputerze desktop.
Możliwe jest przełączenie do dowolnych programów Pocket Outlook poprzez
stuknięcie
.
Calendar (Kalendarz)
Kalendarz można używać do ustalania harmonogramu spotkań, włącznie z naradami
i innymi zdarzeniami. Spotkania można sprawdzić w jednym z kilku widoków (Agenda
(Plan zajęć), Day (Dzień), Week (Tydzień), Month (Miesiąc) i Year (Rok)) i łatwo
przełączac widoki z użyciem menu View (Widok)..
UWAGA
Ekran Calendar (Kalendarz) można dostosować, zmieniając
na przykład pierwszy dzień tygodnia, poprzez stuknięcie Menu
(Menu) > Options (Opcje).
Stuknij, aby wyświetlić lub
edytować szczegóły spotkania
Stuknij, aby utworzyć
nowe spotkanie
Stuknij, aby zmienić Wyświetlanie
kalendarza według Day (Dzień),
Week (Tydzień), Month (Miesiąc),
Year (Rok) lub Agenda (Program
dzienny)