background image
Synchronizacja i poprawianie
35
Ręczne inicjowanie synchronizacji
Po ustawieniu programuActiveSync i zakończeniu pierwszego procesu synchronizacji,
można w dowolnym czasie zainicjować synchronizację z urządzenia.
Aby ręcznie zainicjować synchronizację:
1. Stuknij
> Programs (Programy) > ActiveSync, aby uaktywnić wyświetlenie
ekranu ActiveSync.
2. Aby rozpocząć synchronizację, podłącz urządzenie do komputera, a następnie
stuknij Sync. (Synchronizuj).
Aby zakończyć synchronizację, stuknij Stop (Zatrzymaj).
Aby zakończyć synchronizację, stuknij Stop (Zatrzymaj).
Synchronizację można wykonać poprzez podczerwień (port podczerwieni) lub
przed zmianą ustawień synchronizacji. Aby to wykonać, należy najpierw zatrzymać
synchronizację z komputerem.
UWAGA
Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące synchronizacji,
stuknij
na ekranie ActiveSync, następnie stuknij Help
(Pomoc).
Stan połączenia
Stuknij, aby zatrzymać/rozpocząć
synchronizację
Stuknij, aby zatrzymać/rozpocząć
synchronizację