background image
34
Rozdział 3
Natychmiast po ustawieniu relacji
synchronizacji, ActiveSync uruchamia
automatycznie i inicjuje pierwszą
synchronizację pomiędzy urządzeniem
a komputerem.
Dalsze informacje dotyczące
synchronizacji znajdują się w
następnych sekcjach.
Sprawdzenie informacji o synchronizacji
Po pierwszej synchronizacji należy sprawdzić opcje Calendar (Kalendarz), Contacts
(Kontakty) i Tasks (Zadania) urządzenia. Należy zauważyć, że informacje kalendarza
w programie Microsoft Outlook komputera zostały skopiowane do urządzenia, a
informacje zapisane w urządzeniu zostały skopiowane do komputera.
UWAGA
Aby sprawdzić szczegóły dotyczące skopiowanych z urządzenia
informacji, sprawdź program Microsoft Outlook w komputerze
desktop.