background image
iv
Używanie programu Internet Explorer Mobile ..........................................61
Folder Mobile Favorites (Folder Ulubione)...............................................62
Rozdział 7 Nawiązywanie połączenia .............................66
Połączenie z Internetem...........................................................................66
Połączenie z siecią w pracy......................................................................67
Ustawianie połączeń.................................................................................67
Zakończenie połączenia ..........................................................................69
Ustawienia bramy WAP............................................................................70
Używanie reguł wybierania.......................................................................70
Używanie klienta usług terminalowych.....................................................71
Połączenie poprzez podczerwień (IR)......................................................72
Rozdział 8 Bluetooth®......................................................74
Używanie Bluetooth..................................................................................74
Ustawienia Bluetooth................................................................................75
Bluetooth Manager (Menedżer Bluetooth)................................................77
Usługi zdalnego urządzenia .....................................................................78
Ustawienia High Quality Audio (Wysokiej jakości audio) lub Hands-free
Headset (Zestawu głośnomówiącego/Słuchawek)...................................84
Ustawianie ActiveSync poprzez Bluetooth ...............................................84
Rozdział 9 Wi-Fi ................................................................85
Używanie Wi-Fi.........................................................................................85
Wi-Fi Manager (Menedżer Wi-Fi).............................................................88
Dodatek Uwagi..................................................................91
Oświadczenie Federal Communications Commission ([Federalna komisja
komunikacji)..............................................................................................91
Oświadczenie Canadian Department of Communications (Kanadyjski
Departament komunikacji)........................................................................91
Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa ......................................................92
Lista deklaracji prawnych .........................................................................93