background image
Synchronizacja i poprawianie
33
Aby ustawić relację synchronizacji:
1. Na ekranie Synchronization Setup Wizard
(Ustawienia kreatora synchronizacji),
kliknij Next (Dalej).
2. Wybierz typ informacji do synchronizacji,
następnie kliknij Next (Dalej). Aby
dostosować zsynchronizowany element,
podświetl go, a następnie kliknij Settings
(Ustawienia).
W oknie Calendar Synchronization Settings
(Ustawienia kalendarza synchronizacji),
na przykład, wybierz opcje synchronizacji
terminów spotkań zapisanych w urządzeniu
z zapisanymi w komputerze, a następnie
kliknij OK.
3. Kliknij Finish (Zakończ), aby zakończyć
ustawienia relacji synchronizacji.
Sync relationship (Relacja synchronizacji), to plik, który umożliwia
synchronizację urządzenia z komputerem typu desktop. Ten plik,
jest przechowywany w komputerze typu desktop. Dodatkowy plik
umożliwia rozpoznanie przez komputer desktop urządzenia.